Katalog Duszpasterzy w Parafii Pogwizdów

Katakog duszpasterzy pracujących w Parafii Pogwizdów 

                           1785-2017                                                                                               

                                        1785-1796                    ks.Jan    Brzuska 

                                        1796 administrator      ks.Józef Juniczek

                                        1796-1800                   o.Leon   Hradeczny OFM

            1800-administrator                     ks.Kasper  Grzywocz  

            1800-1805                                   ks. Jan  Kollega

            1805-1810-tylko administrator   ks.Jan  Winkler(proboszcz parafi w Łąkach)

            1810-administrator                     ks.Andrzej        Witisk

            1810-1821                                   ks.Franciszek   Witisk

            1821-1828                                   ks.   ........         Wawrzyczny

            1828-1834                                   ks.Wancel         Landsfeld

            1834-1845                                   ks.Jan                Kullus

            1845-1847-administrator           ks. Józef             Kupka

            1847-1848                                   ks.Franciszek     Bużga 

            1848-1876                                   ks.Antoni             Kaszyczka

            1878 -tylko administrator           ks.Stanisław        Matuszyński (proboszcz  w Łąkach )

            1878-1890                                   ks.Andrzej           Kuczera

            1890 -administrator                    ks.Jan                 Sikora          Kanclerz  Generalnego Wikariatu w Cieszynie  

                                                            

                       1813-1920                                         ks.Wincenty       Skupik

                       1913-1920 -administrator                  ks.Jan Kotlicka   1904 -wikary , następnie administrator  od.1913 proboszcz 

                       1920-1924-administrator                  ks.Ferdynand  Niemiec 

 1924-1927-administrator1 927 -1947 proboszcz   ks.Józef          Szymeczek

                     1947-administrato                               ks.Brunon      Majer

                     1947-1970                                            ks.Józef         Janik

                     1970-1979                                            ks.Emil          Dyrda

      1989-2005          ks.Jan            Kuboszek

      2005 -                 ks.dr Karol     Mozor           

 

       

                     

 

 

            

                                                            

                  

  

                                                                            

 

          

 

 

 

         

czytaj więcej

Kancelaria parafialna czynna:

 
Parafia św. Jana Nepomucena w Pogwizdowie Czynna 
        Poniedziałek , Piątek.
               Od   godz. 7.30 do 8.00
      Wtorek   , Czwartek 
           Od godz.15.00 do 16.00
Transmisja na Żywo  

 https://youtu.be/DaNGX5xLD_0

 

 

 

 

  Porządek Nabożeństw :
      Niedziela  , Święta 
      7.30-   10.00-  11.30  -16.30 
    16.00 Nabożeństwo do Serca Pana Jezusa 

   W Tygodniu  od  Poniedziałku    do   Piątku
                godz :       7.30  - 18.00
  
       Marklowice
  Niedziela :   9.00    -  11.00
      w tygodniu :  17.00 

Numer  konta parafialnego
    70  1050  1083  1000  0001  0483  3900
kontakt e-mail :  karol.mozor@ox.pl
 
           
admin strony  Krzysztof Wesołowski  kontakt : wesskrzysztof@gmail.com
Transmisje Online

Wybrane Transmisje online Mszy Świętej 

Jasna Góra Klasztor Ojców Paulinów

https://youtu.be/6gzjjjX7vNE

Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej 

 https://youtu.be/IU4E6mP9NAU

 

Sanktuarium Kalwaria Zebrzydowska - Kaplica Cudownego Obrazu 

 

Sanktuarium w Łagiewnikach  Faustyna

 

czytaj więcej
Plan Odwiedzin Duszpasterskich na rok 2021 - 2022

 Msze św. o godz. 18.00 w intencji mieszkańców tras kolędowych 

                POGWIZDÓW

     27. 12. 2021 r.

 Brzezówka I – od p. Żebrokówul. Zaleska 50 do p. Piskorzów

     28. 12. 2021 r.

Brzezówka II – od p. Gabzdylów do p. Zawiślaków

    29. 12. 2021 r.

Brzezówka III – od p. Cekierów do końca – ul. Hażlaska, część ul. Żniwnej, Dębowa, Parchowiec, Ogrodowa

    30. 12. 2021 r.

Łysa I – od p. Kusiów do p. Glaców –ul. Szkolna, Akacjowa,
Szkolna, Górna

    3. 01. 2022 r.

 Łysa II – od p. Oczadły –tylko ul. Wrzosów

    4. 01. 2022 r.

ul. Kwiatowa i Tulipanowa

    5. 01. 2022 r.

Domy za torami i Dębina

    7. 01. 2022 r.

Od Marklowic do centrum – strona lewa – domy przy drodze

    10. 01. 2022 r.

Od Marklowic do centrum – strona prawa ul. Urocza oraz od
centrum do p. Waschutów

    11. 01. 2022 r.

Szpluchów – od p. Piszczków do p. Pieczonków icała ul. Zachodnia

    12. 01. 2022 r.

Uliczka – od p. Pliszów do p. Mazura

    13. 01. 2022 r.

Stary Cmentarz

    14. 01. 2022 r.

Kolonia I – ul. Szkolna, Jasna-nieparzyste i Cicha

    17. 01. 2022 r.

Kolonia II – ul. Jasna-parzyste, Wiśniowa, Spacerowa

    18. 01. 2022 r.

Kolonia III – ul. Złota i Katowicka

    19. 01. 2022 r.

Od Kaczyc do dworca – strona prawa – domy przy drodze

    20. 01. 2022 r.

Od Kaczyc do dworca – strona lewa – domy przy drodze

    21. 01. 2022 r.

Brzezówka IV – od p. Dariusza Kapały do p. Orszulików, cała ul. Modrzewiowa oraz ul. Graniczna 8,9, 10, 11

    24. 01. 2022 r.

Centrum I – od p. Kunc do p. Kolondrów

    25. 01. 2022 r.

Centrum II – od p. Żurkówdo p. Bireckich

    26. 01. 2022 r.

ul. Stalmacha 1AB, 3AB5, 7AB

    27. 01. 2022 r.

ul. Stalmacha 7C, 9, 11, 13AB, 15AB, 17, ul. Matusiaka 1, 3AB

     28. 01. 2022 r.

ul. Morcinka 2AB, 4, 6AB, 8AB, 10AB

    31. 01. 2022 r.

ul. Morcinka 12AB, 14AB, ul. Matusiaka 5, 7AB, 9A

    1. 02. 2022 r.

ul. Matusiaka 6, 8ABCD, 10AB, 9B

    3. 02. 2022 r.

 ul. Krakowska, Gdańska, Warszawska, Wrocławska, Opolska

 Marklowice

Msze św. o godz. 17.00 w intencji mieszkańców tras kolędowych 

    29. 12. 2021 r.

Stare Marklowice – ul. Frysztacka i boczne: Zadworna,
Jodłowa, Akacjowa

    5. 01. 2022 r.

Stare Marklowice – od p. Bielesz – ul. Zagrodowa,
cała kępa i w stronę kościoła ewangelickiego

    7. 01. 2022 r.

ul. Frysztacka 159

    12. 01. 2022 r.

u. Frysztacka 161 – klatki I, II i III

    19. 01. 2022 r.

ul. Chemików 4

    26. 01. 2022 r.

ul. Chemików 5 i 7

czytaj więcej

Dzisiejsze czytanie:

(1 Sm 16, 1-13)
Pan rzekł do Samuela: "Dokąd będziesz się smucił z powodu Saula? Uznałem go przecież za niegodnego, by panował nad Izraelem. Napełnij oliwą twój róg i idź: Posyłam cię do Jessego Betlejemity, gdyż między jego synami upatrzyłem sobie króla". Samuel odrzekł: "Jakże pójdę? Usłyszy o tym Saul i zabije mnie». Pan odpowiedział: "Weźmiesz z sobą jałowicę i będziesz mówił: Przybywam złożyć ofiarę Panu. Zaprosisz więc Jessego na ucztę ofiarną, a Ja wtedy powiem ci, co masz robić: wtedy namaścisz tego, którego ci wskażę". Samuel uczynił tak, jak polecił mu Pan, i udał się do Betlejem. Naprzeciw niego wyszła przelękniona starszyzna miasta. Jeden z nich zapytał: "Czy twe przybycie oznacza pokój?" Odpowiedział: "Pokój. Przybyłem złożyć ofiarę Panu. Oczyśćcie się i chodźcie złożyć ze mną ofiarę!" Oczyścił też Jessego i jego synów i zaprosił ich na ofiarę. Kiedy przybyli, spostrzegł Eliaba i powiedział: "Z pewnością przed Panem jest jego pomazaniec". Pan jednak rzekł do Samuela: "Nie zważaj ani na jego wygląd, ani na wysoki wzrost, gdyż odsunąłem go, nie tak bowiem jak człowiek widzi, widzi Bóg, bo człowiek widzi to, co dostępne dla oczu, a Pan widzi serce". Następnie Jesse przywołał Abinadaba i przedstawił go Samuelowi, ale ten rzekł: "Ten też nie został wybrany przez Pana". Potem Jesse przedstawił Szammę. Samuel jednak oświadczył: "Ten też nie został wybrany przez Pana". I Jesse przedstawił Samuelowi siedmiu swoich synów, lecz Samuel oświadczył Jessemu: "Nie ich wybrał Pan". Samuel więc zapytał Jessego: "Czy to już wszyscy młodzieńcy?" Odrzekł: "Pozostał jeszcze najmniejszy, lecz on pasie owce". Samuel powiedział do Jessego: "Poślij po niego i sprowadź tutaj, gdyż nie rozpoczniemy uczty, dopóki on nie przyjdzie". Posłał więc i przyprowadzono go: był on rudy, miał piękne oczy i pociągający wygląd. Pan rzekł: "Wstań i namaść go, to ten". Wziął więc Samuel róg z oliwą i namaścił go pośrodku jego braci. Od tego dnia duch Pański opanował Dawida. Samuel zaś ruszył w drogę i poszedł do Rama.
czytaj więcej

Kontakt

Parafia św. Jana Nepomucena w Pogwizdowie
ul. Kościelna 23

tel. 33 - 856 83 41
jan.nepomucen@ox.pl

Zdjęcie Kościoła