Dzisiejsze czytanie

Grupy parafialne  » SŁUŻBA LITURGICZNA » Święto Służby Liturgicznej - listopad 2012r.

 

Święto Służby Liturgicznej 

Jak co roku pod koniec listopada ministranci i lektorzy przeżywali wspomnienie swojego patrona  św. Tarsycjusza. Uroczysta msza św. w intencji całej wspólnoty służby ołtarza i ich rodzin została odprawiona 22 listopada o godz. 17.00. Podczas Eucharystii Ksiądz Proboszcz przyjął do grona służby liturgicznej sześciu nowych ministrantów oraz poprzez specjalne błogosławieństwo ustanowił jedenastu lektorów. Był to także czas podziękowania tym wszystkim, którzy przez cały rok, sumiennie podejmowali obowiązki wynikające z ich funkcji w zgromadzeniu liturgicznym. Trzynastu najgorliwszym zostały przydzielone nagrody.

Aby zostać przyjętym do służby liturgicznej albo awansować z ministranta na lektora, należy przejść odpowiednią formację, która w naszej parafii trawa zazwyczaj kilka miesięcy. Oczywiście wszystkie tego rodzaju formacyjne spotkania to tylko praca wstępna, wprowadzająca do pełnienia danej funkcji przy ołtarzu. Doświadczenia nabiera się z czasem.  Jest to także dobra okazja na podjęcie decyzji przez kandydata, czy jest gotów na to wyzwanie, związane z odpowiedzialnością, dyscypliną, odpowiednim zachowaniem
i postawami. Kandydaci muszą wiedzieć, że poprzez spełnianie danej funkcji dostępują niezwykłej godności. Można powiedzieć, że są współpracownikami lub inaczej mówiąc współuczestniczącymi w działaniu Pana Boga. Poza tym służą swoim czasem i zdolnościami wszystkim uczęszczającym do kościoła parafianom. Są obecni na wszystkich zamawianych przez nas mszach św., czy to w niedziele, czy w tygodniu, troszczą się o piękno liturgii podczas ślubów i pogrzebów, uczęszczają na nabożeństwa i procesje,  towarzyszą księdzu podczas wizyty duszpasterskiej.

Śmiało można stwierdzić, że służba liturgiczna jest przede wszystkim służbą dla Pana Boga, ale także dla parafian. Miejmy zatem nadzieję, że posługujących przy ołtarzu młodych ludzi w naszej parafii nigdy nie zabraknie. Aby tak było każdy z nas powinien czuć się za tę wspólnotę odpowiedzialny.  

 

 
 
Godziny mszy świętych w niedzielę:
7:30, 10:00, 11:30, 16:30



W tygodniu:




Msza św. szkolna:





Spowiedź św.:


Polecamy