Dzisiejsze czytanie

Sakramenty » 7. Małżeństwo

MAŁŻEŃSTWO

„Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną, i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył,  człowiek niech nie rozdziela” (Mt 19,5-6)

 

Narzeczeni zgłaszają się w kancelarii parafialnej na trzy miesiące przed ślubem z:

- METRYKĄ CHRZTU z datą nie przekraczającą 6 miesięcy od dnia jej wydania, fakt zawarcia małżeństwa przekazywany jest także do parafii miejsca chrztu i jest odnotowany w Księdze Chrztów. W metryce chrztu odnotowana jest również informacja o przyjęciu sakramentu bierzmowania. Jeżeli jej brakuje, należy zgłosić się w parafii przyjęcia bierzmowania po odpowiednie zaświadczenie.

- ŚWIADECTWEM Z KATECHEZY z zakresu szkoły ponadgimnazjalnej (licealnej, zawodowej, technicznej). Kandydaci, którzy nie mają takiego świadectwa zobowiązani są do umówienia się z księdzem na katechezy uzupełniające.

- DOWODAMI OSOBISTYMI

- wdowcy - z metryką zgonu współmałżonka,

- ZAŚWIADCZENIEM Z URZĘDU STANU CYWILNEGO
(gdy małżonkowie chcą aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.
- zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego stwierdza czy brak jest okoliczności uniemożliwiających zawarcie małżeństwa i jest ważne trzy miesiące.

- termin protokołu przedślubnego należy wcześniej uzgodnić w kancelarii.

- Sakrament małżeństwa udzielany jest zazwyczaj w soboty. Rezerwację terminu ślubu najlepiej ustalić około rok wcześniej.

 

Podsumowując, potrzeba zabrać ze sobą do spisania protokołu przedślubnego:

1. Świadectwa chrztu, poza osobami ochrzczonymi w naszej parafii

2. Ostatnie świadectwa z katechezy

3. Dowody osobiste

4. Zaświadczenie o ukończonych naukach przedślubnych i z poradni życia małżeńskiego

5. Dokumenty z Urzędu Stanu Cywilnego

 
Godziny mszy świętych w niedzielę:
7:30, 10:00, 11:30, 16:30W tygodniu:
Msza św. szkolna:

Spowiedź św.:


Polecamy