Dzisiejsze czytanie

Parafia » Wydarzenia » 2012.03 BIERZMOWANIE

28 marca 2012 roku Ks. Bp Tadeusz Rakoczy udzielił 82 młodym ludziom sakramentu bierzmowania. 50 osób to nasi parafianie, 32 osoby po parafianie z Kaczyc. To ci, którzy zdecydowali się być świadkami naszej wiary.

Co możemy powiedzieć o tak ważnym sakramencie, jakim jest bierzmowanie?

Mówimy, że bierzmowanie jest dopełnieniem i umocnieniem tego, co zostało zapoczątkowane chrztem, czyli nowego życia, "z wody i Ducha". Czy na tym polega odrębność bierzmowania od chrztu?

Udzielanie Ducha Świętego przez umacniające nałożenie ręki i namaszczenie krzyżmem (krzyżmo święte jest przygotowywane i poświęcone w Wielki Czwartek w katedrze przez Ks. Biskupa) czoła bierzmowanego wydobywa z przemiany, jaka dokonała się w indywidualnym życiu człowieka przez chrzest, charyzmatycznowspólnotową aktywność chrześcijanina w wymiarze publicznym, społecznym. Bierzmowany (dorosły "dojrzałością Chrystusową") zostaje w pełni zaangażowany przez Chrystusa i Kościół, staje się świadomym apostołem Chrystusa , głosicielem Ewangelii i w świecie: w swym zawodzie i w polityce, w rodzinie i w społeczeństwie, na ulicy i w kościele.

Kościół jako wspólnota potrzebuje koniecznie sakramentu bierzmowania, gdyż dojrzałe spełnienie jego zbawczej misji możliwe jest tylko na drodze osiągnięcia dojrzałości wspólnotowej przez jego członków.

Cieszy fakt, że młodzi ludzie chcą przyjmować ten sakrament, że chcą dawać słowem i życiem świadectwo swojej wiary, że chcą słowem i postawą wiary i Kościoła bronić. To cieszy, gdyż jest to świadectwo żywej wiary. Przecież to o młodych ludziach mówił bł. Jan Paweł II, że są przyszłością świata i nadzieją Kościoła.

Przygotowanie
Przygotowanie
Przygotowanie
Przygotowanie
Oczekiwanie na Ks. Biskupa
Oczekiwanie na Ks. Biskupa
Oczekiwanie na Ks. Biskupa
Oczekiwanie na Ks. Biskupa
 
Godziny mszy świętych w niedzielę:
7:30, 10:00, 11:30, 16:30W tygodniu:
Msza św. szkolna:

Spowiedź św.:


Polecamy