Dzisiejsze czytanie

Sakramenty

 

1. Chrzest

Informacje na temat chrztu

2. Bierzmowanie

Sakrament dojrzałości chrześcijańskiej

3. Eucharystia

Eucharystia

5. Namaszczenie chorych

Informacje na temat namaszczenia chorych

7. Małżeństwo

Małżeństwo
Godziny mszy świętych w niedzielę:
7:30, 10:00, 11:30, 16:30



W tygodniu:




Msza św. szkolna:





Spowiedź św.:


Polecamy