Dzisiejsze czytanie

Sakramenty » 1. Chrzest

 

CHRZEST

Pan Jezus ustanowił sakrament chrztu świętego po Zmartwychwstaniu mówiąc do Apostołów "Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego." Mt 28, 19


Chrzest w życiu katolika:

- Tylko człowiek ochrzczony może otrzymać inne sakramenty.

- Przy wyborze imienia (imion) dla dziecka, kierujemy się kalendarzem świętych, którzy będą przez całe życie patronowali dziecku z nieba i będą pomagali mu osiągnąć świętość.

- DZIECKO do chrztu zgłaszają rodzice odpowiednio wcześniej. W kancelarii przedstawiają dokument urodzenia dziecka z USC (akt urodzenia) oraz proponowanych rodziców chrzestnych. W domu wypełniają ankietę, którą przynoszą w wyznaczony dzień na nauki dla rodziców i chrzestnych. Nauki odbywają się w sobotę poprzedzającą chrzest godzinę przed wieczorną Mszą świętą, chyba że zostanieogłoszone inaczej.

- RODZICAMI CHRZESTNYMI mogą być tylko praktykujący katolicy, którzy ukończyli 16 rok życia oraz przyjęli sakrament bierzmowania, a także są wolni od kar kościelnych. Nie mogą zostać rodzicami chrzestnymi osoby, które żyją w związku bez ślubu kościelnego, nie przyjmujące Kolędy, nie żyjące wiarą.

- UROCZYSTY CHRZEST w parafii odprawia się zasadniczo w pierwszą niedzielę miesiąca o godz.: 11.30. Z ważnych przyczyn udziela się chrztu także w innym terminie.

- W niebezpieczeństwie śmierci sakramentu chrztu może udzielić każdy kto zgodnie z intencją Kościoła polewając wodą wypowie imię oraz:  „JA CIEBIE CHRZCZĘ W IMIĘ OJCA I SYNA I DUCHA ŚWIĘTEGO...”


- PRZYJĘCIE DOMOWE z okazji chrztu czy roczku jest przedłużeniem celebracji w kościele i powinno się odbyć godnie i bez alkoholu.

chrzest
chrzest
  
 
Godziny mszy świętych w niedzielę:
7:30, 10:00, 11:30, 16:30W tygodniu:
Msza św. szkolna:

Spowiedź św.:


Polecamy