Dzisiejsze czytanie

Sakramenty » 3. Eucharystia

NAJŚWIĘTSZY SAKRAMENT

Na Ostatniej Wieczerzy Pan Jezus ustanowił Najświętszy Sakrament słowami: "Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje... Pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja Krew Przymierza,..." Mt 26, 26-28

 

Eucharystia w życiu katolika:

- KOMUNIA ŚWIĘTA JAKO ZJEDNOCZENIE Z JEZUSEM dokonuje w życiu duchowym chrześcijanina pogłębienia przyjęcia Chrystusa poprzez wzrost w łasce uświęcającej.

- Uczestniczenie w niedzielnej Mszy świętej jest istotnym elementem przeżywania dnia świętego (trzecie Przykazanie Boże: Pamiętaj, abyś dzień święty święcił).

- Pełne uczestniczenie w Eucharystii oznacza przyjęcie Komunii świętej. Jeżeli ktoś nie jest w stanie łaski uświęcającej i nie ma przeszkody do przyjęcia rozgrzeszenia (na przykład zamieszkiwanie razem bez ślubu kościelnego), to powinien jak najszybcie skorzystać ze spowiedzi i uczestniczyć we Mszy świętej w sposób pełny.

- o. Symplicjusz: "chrześcijanin powinien być zawsze gotowy na dwie rzeczy: na śmierć i na przyjęcie Komunii świętej".

 

Msze święte w niedzielę: 7.30; 10.00; 11.30; 16.30

Msze święte w tygodniu: 7.00; 18.00

Msza szkolna dla uczniów szkoły podstawowej: czwartek 18.00

Msza szkolna dla gimnazjalistów: piątek 18.00

 
Godziny mszy świętych w niedzielę:
7:30, 10:00, 11:30, 16:30W tygodniu:
Msza św. szkolna:

Spowiedź św.:


Polecamy