Dzisiejsze czytanie

Aktualności » 2013.03 Bierzmowanie

Środa 20 marca była dla naszej wspólnoty parafialnej ważnym dniem. 45 młodych ludzi z naszej parafii zdecydowało się dawać swoim życiem świadectwo wiary w Chrystusa i życia Ewangelią. Z rąk księdza biskupa Tadeusza Rakoczego przyjęli sakrament bierzmowania. Warto tu przypomnieć kilka najważniejszych wiadomości o tym sakramencie.

Sakrament bierzmowania może przyjąć każdy człowiek ochrzczony, który go jeszcze nie przyjął. Kandydat powinien być odpowiednio przygotowany, a przed przyjęciem bierzmowania powinien przystąpić do sakramentu pokuty. W Katechizmie Kościoła Katolickiego sprecyzowano, że powinien osiągnąć „wiek rozeznania”, czyli taki, w którym sam potrafi podejmować decyzje w sposób odpowiedzialny i dobrowolny.

Szafarzem, czyli tym, który udziela bierzmowania, jest biskup. Może on, jeśli zachodzi taka potrzeba, upoważnić do tego także innych księży.

Świadkiem bierzmowania może być osoba, która przyjęła wszystkie sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego (chrzest, Eucharystię, bierzmowanie) i prowadzi życie zgodne z zasadami wiary. Zadaniem świadka jest troska o to, by bierzmowany wypełniał obowiązki wypływające z przyjęcia tego sakramentu. Dla podkreślenia związku z chrztem zaleca się, aby był nim jeden z rodziców chrzestnych - najlepiej ojciec dla chłopca, matka dla dziewczyny.

Obrzęd sakramentu bierzmowania obejmuje: gest włożenia rąk, który oznacza błaganie o dar Ducha Świętego dla bierzmowanego; namaszczenie krzyżmem świętym (sporządzonym z oliwy i wonnego balsamu, poświęconym przez biskupa w Wielki Czwartek) przez nakreślenie znaku krzyża na czole, co symbolizuje wyciśnięcie znamienia, szczególnego znaku Ducha Świętego w duszy bierzmowanego. Jednocześnie biskup wypowiada słowa: „Przyjmij znamię daru Ducha Świętego”. Obrzęd kończy dialog biskupa z bierzmowanym: na słowa: „Pokój z Tobą” bierzmowany odpowiada: „I z duchem twoim”. W czasie namaszczenia świadek kładzie prawą rękę na ramieniu bierzmowanego.

Każdego roku młodzież parafii przystępuje do tego ważnego sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej. Większość z nas go już przyjęła. Zadajmy więc sobie pytanie, czy ten sakrament zmienił coś w naszym życiu? Czy realizujemy w swojej codzienności postanowienia związane z tym sakramentem? Przecież każdy z nas przyjmując ten sakrament wypowiedział uroczyście słowa: „Pragnę, aby Duch Święty, którego otrzymam, umocnił mnie do mężnego wyznawania wiary i do postępowania według jej zasad.”

Życie po przyjęciu sakramentu bierzmowania się zmienia. Tu już nie chodzi tylko o budowanie swojej wiary i swoich praktyk religijnych. Tu wymagane jest świadectwo, czyli pokazywanie innym, że jestem człowiekiem wierzącym i Chrystusa stawiam w swoim życiu na pierwszym miejscu. Biada, gdyby ktoś przyjął ten sakrament i odszedł od wiary, od świadectwa o wierze. Dawanie świadectwa dzisiaj nie jest łatwe, wymaga nie lada odwagi i poczucia własnej wartości. Trzeba mieć niesamowitą siłę wewnętrzną, by dawać przykład życia wiarą, szczególnie w takim towarzystwie, w którym sprawy religijny odkładane są na bok, a nawet wręcz wyśmiewane. Dlatego bierzmowanego można porównać z wojownikiem. Prawdziwy wojownik wie o co walczy, nie zdezerteruje, nie ucieknie gdy walka jest ciężka. On wie, że można go zabić, ale nie pokonać, bo on należy do Chrystusa.

Życzę wszystkim bierzmowanym (tym, którzy przyjęli ten sakrament w tym roku, ale i tym, którzy przyjęli go nawet wiele lat temu), aby wciąż na nowo odnajdywali w sobie siłę do walki. Bo życie chrześcijanina to ciągła walka. Nie dajcie sobie wmówić, że można iść w życiu drogą łatwego chrześcijaństwa, bo to nie jest prawdziwe chrześcijaństwo. Człowiek wiary musi iść często pod prąd, tak jak ryba w strumieniu. Z prądem płyną tylko zdechłe ryby. Niech Jezus Chrystus Zmartwychwstały będzie waszą obroną i pomocą w każdej sytuacji życia.

Ks. Tomasz

 

 
 
Godziny mszy świętych w niedzielę:
7:30, 10:00, 11:30, 16:30W tygodniu:
Msza św. szkolna:

Spowiedź św.:


Polecamy