Dzisiejsze czytanie

Grupy parafialne  » SŁUŻBA LITURGICZNA » Parę słów o naszej Służbie Liturgicznej

 

W naszej Parafii grono ministrantów, lektorów i animatorów tworzy Liturgiczną Służbę Ołtarza. Najważniejszym ich zadaniem jest zapewnienie oprawy liturgicznej podczas Eucharystii i nabożeństw. W czasie niedzielnych mszy świętych są podzieleni na pięć grup, natomiast w tygodniu posługują jedynie w wybranych przez siebie dniach, uwzględniając swoje obowiązki domowe, a także podział godzin w szkole.

Formacja Służby Ołtarza odbywa się przede wszystkim na cotygodniowych spotkaniach w odpowiednich grupach wiekowych; kandydaci na ministrantów, ministranci, kandydaci na lektorów, lektorzy, kandydaci na animatorów, animatorzy. Podczas zbiórek uczą się posługi liturgicznej oraz jak rozumieć liturgię. Pogłębiają swoją wiedzę religijną
i biblijną. Uczestniczą w ćwiczeniach, poznają historię Kościoła, kulturę i zwyczaje kościelne. Formują również swoja postawę chrześcijańską.

Wielką pomocą księdzu opiekunowi służą animatorzy, którzy prowadzą zbiórki
z różnymi grupami. Aby zostać animatorem trzeba odznaczać się wzorową postawą
i gorliwością lektorską. Obecnie w naszej parafii jest czterech animatorów. Kandydaci na animatora poprzez dodatkowe comiesięczne spotkania - przygotowują się do kursu animatorskiego, który każdego roku ma miejsce w parafii p.w. NMP Królowej Polski
w Pogórzu. Kilkudniowy kurs kończy się  otrzymaniem błogosławieństwa ks. Biskupa
i krzyża animatorskiego podczas mszy Krzyżma Świętego w Wielki Czwartek w katedrze
w Bielsku-Białej.

Kilka razy w ciągu roku odbywają się wycieczki Liturgicznej Służby Ołtarza, podczas których można wypocząć, poprawić swoją kondycję fizyczną, poznać różna interesujące miejsca, bądź spotkać ciekawe osoby. W tym roku w  czasie wakacji grupa lektorów miała także możliwość pojechać na trzy dni do Rajczy, aby tam pogłębiać swoje umiejętności,
a także wędrować po beskidzkich szlakach Jana Pawła II.  Warto również wspomnieć
o miejscowych atrakcjach jak ogniska czy gra w piłkę nożną w sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Pogwizdowie.

Do grona Służby Liturgicznej przyjmowani są chłopcy ze szkoły podstawowej, którzy przystąpili już do I Komunii Świętej, czasem zdarzają się przypadki, że kandydatem jest uczeń gimnazjum. Warto zaznaczyć, że posługa odbywa się na zasadzie dobrowolności. Przyjmowani są wszyscy chętni, a jeśli na którymś etapie młody człowiek stwierdzi, że nie czuje się do tego powołany, wtedy może swobodnie odejść bez żadnych zobowiązań.

  Myślę, że bycie lektorem, czy ministrantem jest wyróżnieniem, jest także dobrą okazją by właściwie uformować swoje sumienie, przypatrzeć się wartościom, które proponuje nasza służba i w miarę możliwości wpajać je w swoje młode życie. Jest to także doskonały sposób na właściwe spędzenie swojego wolnego czasu. Rodzice mogą mieć pewność, że czas ich dzieci spędzony przy ołtarzu, na zbiórkach, czy na różnych wyjazdach, nie tylko  będzie właściwie spożytkowany, ale także będzie procentował
w przyszłości. Dlatego apeluje do rodziców, aby nie zabraniali dzieciom realizowania się
w Służbie Liturgicznej. Niech rodzice będą podporą dla swoich pociech, niech ich do tego zachęcają i pomagają sumiennie wykonywać swoje obowiązki. Przynależność do wartościowych grup społecznych zmniejsza szansę na dostanie się dziecka do grup destrukcyjnych, których wokół nas niestety nie brakuje.

 

 

 

 
Godziny mszy świętych w niedzielę:
7:30, 10:00, 11:30, 16:30W tygodniu:
Msza św. szkolna:

Spowiedź św.:


Polecamy