Dzisiejsze czytanie

Sakramenty » 2. Bierzmowanie

BIERZMOWANIE

Bierzmowanie jest dopełnieniem i umocnieniem tego, co zostało zapoczątkowane chrztem, czyli nowego życia, "z wody i Ducha".
Bierzmowanie powinien przyjąć każdy dojrzały chrześcijanin, który przy pomocy Ducha Świętego i Jego darów staje się apostołem Chrystusa, głosicielem Ewangelii i zaangażowanym w dzieła dobroczynne, w powołaniu zawodowym oraz dziełach charyzmatycznych. Pierwsze bierzmowanie w historiiKościoła to Zesłanie Ducha Świętego na Apostołów.Bierzmowanie w naszym życiu:

- SAKRAMENT BIERZMOWANIA można przyjąć po osiągnięciu odpowiedniego wieku, praktycznie udziela się go dopiero uczniom III klas gimnazjalnych, a w ważnych sprawach wg. indywidualnych rozwiązań. Kandydat dostarcza świadectwo chrztu, które jest ważne 6 miesięcy od daty wydania.

- SAKRAMENTU UDZIELA BISKUP po odpowiednim przygotowaniu katechetycznym i wspólnotowym. W niebezpieczeństwie śmierci oraz wyjątkowych okolicznościach sakramentu może udzielić każdy kapłan.

- przygotowanie do przyjęcia bierzmowania odbywa się w ramach katechezy szkolnej czy przyparafialnej.

- Sakrament bierzmowania PRZYJMUJE SIĘ JEDEN RAZ W ŻYCIU. Należy on do tzw. odżywających czyli owocność Darów Ducha Świętego wynika ze stanu łaski uświęcającej bierzmowanego.

- Kandydat wybiera IMIĘ patrona, zapoznając się z heroicznymi cnotami świętego, które chce praktykować w życiu.

- ŚWIADKIEM BIERZMOWANIA powinien być ktoś z rodziców chrzestnych lub praktykujący katolik bez kar kościelnych, który będzie kolejnym opiekunem duchowym bierzmowanego.
Jest to osoba, która ma swoim życiem pokazywać bierzmowanemu, że da się i warto żyć wiarą i bierzmowaniem.

- Do sakramentu dopuszcza proboszcz miejsca.

- Sakrament Bierzmowania powinien posiadać każdy kto zawiera sakrament małżeństwa, gdyż nie da się wziąć odpowiedzialności za wiarę wspólnoty jaką jest rodzina, jeżeli nie potrafi się wziąć odpowiedzialności za swoją wiarę.

bierzmowanie
bierzmowanie
  
 
Godziny mszy świętych w niedzielę:
7:30, 10:00, 11:30, 16:30W tygodniu:
Msza św. szkolna:

Spowiedź św.:


Polecamy